هتروژنیتی چیست؟  

 
بطور غیرقابل اجتنابی، مطالعاتی که در یک مرور منظم مورد بررسی قرار می گیرند با هم فرق دارند. هر نوع تغییری در بین مطالعات، در مرور منظم هتروژنيتي نامیده می شود. هتروژنيتي انواع مختلفی دارد:
تنوع بالینی : 1) تفاوت در نوع مشارکت کنندگان 2) تفاوت در نوع مداخله 3) تفاوت در نوع پیامد مورد بررسی
تنوع متدلوژیک (هتروژنيتي متدولوژیکال) : تفاوت در طراحی مطالعه و خطر تورش
هتروژنيتي آماری: تنوع در اثرات مداخله که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، پ

ادامه مطلب  

هتروژنیتی چیست؟  

 
بطور غیرقابل اجتنابی، مطالعاتی که در یک مرور منظم مورد بررسی قرار می گیرند با هم فرق دارند. در مرور سیستماتیک ، هر نوع تفاوتی در بین مطالعات،  هتروژنيتي نامیده می شود. هتروژنيتي انواع مختلفی دارد:
1) تفاوت در نوع مشارکت کنندگان
2) تفاوت در نوع مداخله
3) تفاوت در نوع پیامد مورد بررسی 
منبع  و مطالعه بیشتر : 
http://handbook.cochrane.org/chapter_9/9_5_1_what_is_heterogeneity.htm

ادامه مطلب  

بیماری های ژنتیک و تغذیه  

 بیماری های ژنتیک و تغذیه
بیماری های ژنتیک و تغذیه با منابع کامل


دسته بندی
پزشکی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
158 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
245


بیماری های ژنتیک و تغذیه
فهرست:
تاریخچه.............................. 1
مقدمه................................ 3
متخصص ژنتیك.......................... 3
تشخیص پیش از موقع و پیشگیری.......... 5
درمان................................ 6
چند نمونه از درمان های ثمربخش........ 6
پروژه ژنوم انسانی.................... 11
اساس ژنتیك........................... 17
ژنتیك و ژنومیك.........

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1