به مناسبت تولدحسین منزوی  

 
 
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
وماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود
پلنگ من دل مغرورم پریدو پنجه به خالی زد
که عشق ماه بلندمن ورای دست رسیدن بود
من وتوآن دو خطیم آری موازیان به ناچاری
که هردو باورمان زآغازبه یکدگرنرسیدن بود
 
 
 
با احترام به روح بلندشاعربزرگ حسین منزوی
 
سیده پروا ربیع زاده

ادامه مطلب  

مرگ  

هواسرد بود قبرستون خیلی خلوت بود شاید اونا زودتراز ما اومدن و رفتن....قبرستون ما خانوادگیه...وقتی فک میکنم که قراره منم یه روزی اینجا بخوابم.....شاید غیرقابل باوره....ینی منم میمیرم....دنیای عجیبیه....دنیا ارزش هیچ چیزیو نداره...غم وغصه وشادیش میاد ومیره...امروز مامانم بهم گفت ک مغرورم...دوس ندارم این یکی از ویژگی هام باشه......

ادامه مطلب  

* من خودمم... *  

☜ مــــــــــن ↯↯ ♚₰✯↬☜ اگه کم حرفم ✦ ♚₰✯↬☜ اگه یکم تخسم✦ ♚₰✯↬☜ اگه یکم سردم ✦ ♚₰✯↬☜ اگه یکم مغرورم✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه اعصاب ندارم✦ ♚₰✯↬☜ اگه همیشه تنهام ✦ ♚₰✯↬☜ اگه همیشه رک بودم✦ ♚₰✯↬☜ اگه به همه بی اعتمادم✦ ♚₰✯↬☜ اگه روی خوش نشون نمیدم✦ ♚₰✯↬☜ اگه بهم نزدیک شدی و دورت کردم ✦♚₰✯↬       ←✘دلیل نمیشه که بیمعرفت و عوضیم ✘→ ✯↬            ✪✘ فقط بخاطر اینه که ↓↓↓♚₰ اینقدر از دوست و دشمن ضربه خوردم که دیگه ح

ادامه مطلب  

فقط کمی مغرور  

  هوالصبور
السلام علیک یااباصالح
خدایاسکوت می کنم که می دونم زبان سکوت روهم می فهمی.
نمی دونم قراره به کجابرسم اماتونامه ایکه بهم نوشتی وفهمش سالهاطول می کشه
از خوبیهاومهربونیهات بیشترنشونه هست تاازقهروناراحتیهات.
همیشه هروقت دلم گرفت نگام کردی وگفتی حواسم بهت هست
وقتی مثل بچه هابهونه گیرشدم هرچی خواستم بهم دادی
اماخدایابزرگی تو شکر کرمتوشکرکه از دنیاهرچی که نداشتم از کودکی م توروداشتم
اهلبت رواشتم
امام رضای مهربونی روداشتم
امام حسین

ادامه مطلب  

 

امروز تولد برادرم بود ۱۳اذر 
تولدت مبارک نازنین برادرم...بدون تو نمیتونم درسته کمی مغرورم کمی بد اخلاق و‌غرغرو اما همه اینا بخاطر سختیای ک کشیدم و میکشم بخاطر گذشتنامه بخاطر دردامه...بدون خیلی دوستت دارم تولدت مبارک امیدوارم کادوتو‌دوست داشته باشی ...همیشه تو قلب ابجیت هستی تو قلبی که ارزوش خوشحالی توهست تو قلبی ک‌حاضضره خودش نباشه و تزنه آنا تو همیشه باشی سر زندگی کنی مواظب خودت باش بهترینا برات میخام 

ادامه مطلب  

 

دلت شکست فدات بشم
منو ببخش بخاطرت دوباره چشمام شده خیس
 
یا مثل من اگه کسی به فکره دردایه تو نیس
 
خودت میدونی که برام از خودمم مهمتری
 
ببخش که هرشب از تو یه فکر و خیالم میگذری
 
ببخش اگه هرجا میری دلم برات شور میزنه
 
تا برنگردی پیش من دلواپسی ماله منه
 
ببخش اگه هردفعه من تو آشتی پیش قدم میشم
 
مغرورم اما پیشه تو تازه خوده خودم میشم
 
از سر شوق عشق اشکی که رویه گونمه
 
ببخش میلرزه دلم وقتی سرت رو شونمه
 
وقتی تورو میبینم نگام همش سمته تو
 
تموم

ادامه مطلب  

ناراحتانه.............  

جدیدا بهم میگن خود خواه مغرور .....
خود خواه نیسم مغرورم نیسم حالا میخوای باور کن میخوای نکن......
خعلیا بهم میگن بچه آره بچم بچه ی مامان بابام مشکلی داری برو یه جا دیگه حل کن به ما هم گیر نده....
خعلی وقتا دلم الکی میگیره مثل الان دلم واسه خعلیا تنگ میشه ......
حسم خعلی چیزا میشه که نباید باشه.....
دلم خعلی چیزا رو میخواد که نباید بخواد ....
ولی در کل دلم گرفته زیاد هم از خعلیاهم ......

ادامه مطلب  

منم فرزند آدم....  

دلم گرفته است....دلم گرفته است....همانند فروغ و شعرهایش...همانند فروغ و غمهایش...همانند فروغ و بغض های فروخورده اش...آه....آه که چقدر فروغ از زبان من سخن میگوید...فروغ همانند من نیست و من همانند اویم....من....من همانند همه هستم و مانند هیچکس نیستم....من انگار از همه ی آدمهای دنیا همه چیز به ارث برده ام و هیچ چیز به ارث نبرده ام...من خواب هستم...من خواب میبینم....من تمام این مدت همانند رویا زیسته ام...بگذار زین پس نیز رویا قرین زندگیم باشد...من به این آدمها امید

ادامه مطلب  

ماه بلند من  

 
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بودپلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد
که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بودگل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارت
شروع وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بودمن و تو آن دو خطیـم آری، موازیــان به ناچاری
که هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بوداگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّا
بهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بودشراب خواستم و عمرم، شرنگ

ادامه مطلب  

ماه بلند من  

 
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بودپلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زدکه عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بودگل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارتشروع وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بودمن و تو آن دو خطیـم آری، موازیــان به ناچاریکه هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بوداگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّابهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بودشراب خواستم و عمرم، شرنگ ری

ادامه مطلب  

 

.......
تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست دارمتو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست دارمبرای خاطر عطر نان گرمو برفی که آب می‌شودو برای نخستین گل‌هاتو را به خاطر دوست داشتن دوست دارم .تو را به جای همه کسانی که دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم .بی تو جز گستره‌‌ایی بی‌کرانه نمی‌بینممیان گذشته و امروز.از جدار آیینه‌ی خویش گذشتن نتوانستممی‌بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرمراست از آن گونه که لغت به لغت از یادش می‌برند.تو را دوست

ادامه مطلب  

من...  

 
مــــــــــن ↯↯ ♚₰✯↬
اگه کم حرفم ✦ ♚₰✯↬
اگه یکم تخسم✦ ♚₰✯↬
اگه یکم سردم ✦ ♚₰✯↬
اگه یکم مغرورم✦ ♚₰✯↬
☜ اگه اعصاب ندارم✦ ♚₰✯↬
اگه همیشه تنهام ✦ ♚₰✯↬
اگه همیشه رک بودم✦ ♚₰✯↬
اگه به همه بی اعتمادم✦ ♚₰✯↬
اگه روی خوش نشون نمیدم✦ ♚₰✯↬
اگه بهم نزدیک شدی و دورت کردم ✦♚₰✯↬
←✘دلیل نمیشه که بیمعرفتم ✘→ ✯↬
✪✘ فقط بخاطر اینه که ↓↓↓♚₰
اینقدر از دوست و دشمن ضربه خوردم که دیگه
حوصله ی خودمم ندارم ✘✪ ✯↬
ﻣَـﻦ ☞ﻫـﯿـ

ادامه مطلب  

روزبد  

خیلی بده یکی تو رو دوس داشته باشه ...تو الان یعنی من...
خیلی بده از یکی فرار کنی ...
خیلی عذاب آوره اشک کسی رو درآری
 
من امروز اینکارو کردم 
اون فک میکرد من چقد خودخواه و مغرورم...
ولی نمیدونه پدرم با ازدواج ما مخالفت میکنه
اون تو خونواده ما نبوده و قانون پدرمو نمیدونه...
من بهش علاقمند نیستم اما دلم سوخت واسش....
من آدم غد ومغروری ام ب زعم بعضیا...وحالا هم ب زعم اون...
کاش میتونستم واضح حرف بزنم
دست وپامو گم نکردم و اعتمادبنفسمم کم نیس
اما نمیدونم چرا

ادامه مطلب  

نمیخوام!  

من هیچی بلد نیستم,هیچی... ی دختره خل ه شیطون ه مغرورم ک هیچی بلد نیست و فقط آدمای دور و برشو پر میده.. رفتم پیج دوس دختر محمد,انصافا و وجدانا دختره سبزه تیره تیره س,دماغش کشیده و بزرگه اما ب خودش میرسه,از محمدم بزرگتره ها ولی رفتم دیدم کاری کرده ک واسش تند تند چیز میز کادو خریده,ی ساعت خریده برده واسش با دوتا حلقه بعدم نوشته ماهگردمون مبارک! 
عکسای محمدو رو پروفایلش تو تلگرام میزاره! این دختر ننه بابا نداره؟ نداره ک بگن اینا عکسای کیه گذاشتی؟ حال

ادامه مطلب  

 

چقدر باید بمونم تا بشه عشقت فراموشم
 
لباسم عطرتو میده دیگه حیفه نمیپوشم
 
دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری
 
ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری
 
اگه حرف حرف من باشه هنوزم مردو مغرورم
 
ولی میرم تو خوش باشی منم اینجاشو مجبورم
 
 

ادامه مطلب  

 

چقدر باید بمونم تا بشه عشقت فراموشم
 
لباسم عطرتو میده دیگه حیفه نمیپوشم
 
دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری
 
ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری
 
اگه حرف حرف من باشه هنوزم مردو مغرورم
 
ولی میرم تو خوش باشی منم اینجاشو مجبورم
 
 

ادامه مطلب  

417  

امشب همکارم بهم زنگ زدو گفت دخترم به یکی از همکارا گفته که تو طلاق گرفتی طرف هم خیلی ناراحت شد
گفت این دخترم بیشعوره همه حرفیو میگه
گفتم اره به خیلیا گفته
مامانش خیلی ناراحت شد گفت اصلا به من نرفته
دیگه مهم نیس
اب از پیشونی ما گذشته هر چی بخاهیم خفی کنیم میبینی یکی اشنا در میادو میره کف دسته بقیه میزاره
حالا نمیدونم چرا زندگی من برای همه مهمه
هزار بار گفتم زندگی هیچکس برام مهم نیس
اما اونا خیلی دلشون خوشه
هم کلاسیم میگه تو مغروری دلم میخاد ات

ادامه مطلب  

اینجانب-اعلام حضور میکنم  

خبببب میخوام اعلام کنم تصمیم گرفتم نویسنده این وب بشم
سه نفریم ولی من تنهام
تو حریم خصوصیمم کسی نمیتونه پا بزاره
من تنها رو میبینید؟؟؟
دوتا دیگه هستن که بهم تو بگید سرتونو میبرن
پا رو دمم نزارن ب کسی کار ندارم
نزدم ک بخوام فاز بگیرم
میگی بی ادبم؟
از اخلاقم بدت میاد؟؟
گور بابات
سه نفریم و بینشون من برام مهم نیست کی میخواد چی بگه
عشق فقط یکی
ابجی مصیم
شدیدا غیرتیم
با غیرتم بازی بشه تضمین نمیکنم رو سفید از این وب برید بیرون
شمام اگر لاشی تشریف د

ادامه مطلب  

 

یا فاطمه زهرا من آبروشو،خودشو،آبرومو به تو سپردم و راهی شدم اون همه راهو تک و تنها رفتم با اون همه خطر با اون همه نگاه های پلید ولی باز رفتم بی ترس  چون تورو داشتم اسم تورو همش میگفتم، پیشش رفتم تو منو پناهم دادی جوری پناهم دادی که هیچوقت فکرشو نمیکردم 
تو خودت از دلم خبر داری تو خودت میدونی چجوری رفتم چرا رفتم،رفتم تا فقط ببینمش تا ازش بپرسم که واقعا دوسم نداره دیگه منو نمیخواد قول داده بودم اگه بگه که منو نمیخواد دیگه از زندگیش میرم 
تو باز

ادامه مطلب  

409  

یکی از برنامه های فکوری رو بالاخره نوشتم!همین الان شد.
تازه یکی دیگه هم هست، اون فازش یه کم فرق می کنه.کلا حال کردم.
جمعه طولانی بود.کار زیادی نکردم، تمام صبح سعی کردم ویندوزم رو آپدیت کنم که کلی اینترنت خورد و آخرش درست اپدیت نشد.حسابی به مایکروسافت و ایرانسل فحش دادم!
راستش گاهی هیچ حوصله امرونهی شنیدن رو ندارم، یکی از خوبی های خوابگاه اینه که مجبور نیستی به هیچ کس جواب پس بدی، اگه مثلا یک روز تا شب خوابیدی یا بدترین غذای دنیا رو درست کردی، ی

ادامه مطلب  

عشقـ  

راستش را بخواهى اصلا از آن دخترها نیستم كه كسی برایم مهم باشد یا به كسى توجه كنم!مغرورم و لجباز
تو جزو فیوِریت هاى زندگیه من هستى و آنقدر خاطرت را میخواهم كه پیراشكى هاى شكلاتى ام را نصف كنم و نصف بیشترش را به تو بدهم
راستى علاقه اى هم به ماشین هاى آهنى ندارم اما دلم میخواهد روى پله ها با داخل مترو فقط دستم را به تو بدهم و یكـ خیابان طولانى را با تو راه بروم و آنقدر برایت شیرین زبانى كنم تا گرفتارى هایت یادت برود!
شاید هم یك روز میان غُر زدن هایم

ادامه مطلب  

عشقـ  

راستش را بخواهى اصلا از آن دخترها نیستم كه كسی برایم مهم باشد یا به كسى توجه كنم!مغرورم و لجباز
تو جزو فیوِریت هاى زندگیه من هستى و آنقدر خاطرت را میخواهم كه پیراشكى هاى شكلاتى ام را نصف كنم و نصف بیشترش را به تو بدهم
راستى علاقه اى هم به ماشین هاى آهنى ندارم اما دلم میخواهد روى پله ها با داخل مترو فقط دستم را به تو بدهم و یكـ خیابان طولانى را با تو راه بروم و آنقدر برایت شیرین زبانى كنم تا گرفتارى هایت یادت برود!
شاید هم یك روز میان غُر زدن هایم

ادامه مطلب  

ضلالت تدریجی است!!  

عنوانی که در بالا نوشتم ، تیتر یکی از پارگراف های دینی دوم یا سوم دبیرستان بود... با اونکه تجربه ای ازش نداشتم نمیدونم چرا تو ذهنم حک شد... الان میفهممش.
چند وقت پیش اتفاقی اشتباهی کردم که تو مرام و شخصیتم نبود. خودم خیلی تعجب کردم که چرا این اشتباهو کردم. ذهنمو خیلی درگیر خودش کرد. دوست داشتم ؛ یعنی باید حتما ریشه یابی اش می کردم...
من همیشه آدم کار درستی بودم ؛ نسبت به بیشتر هم سن و سالام و اطرافیانم . یعنی سعی میکردم اینطور باشم ؛ برای خوب بودن زح

ادامه مطلب  

 

این روزها خیلی سخت می گذرد هر ثانیه اش هزار سال می گذرد....خیلی سخت است جرات می خواهد حرف زدن با او و منی که همیشه پر جرات بوده ام در زندگیم آرام می شود....می خندد....رفیق روزهایم بلندتر می خندانش امید در خانه ام روشن می شود...کنون آرامم و دلم شاد... درست رو به رویم با رفیق روزهایم بازی های دو نفره و منی که از دیدن این منظره و خنده اش لبخند از لبانم نمی رود....چقدر اول هفته ی خوبیست امروز چقدر این چند وقت عجیب به تو مدیون گشته ام رفیق جان...تک تکش را جبرا

ادامه مطلب  

 

امشب رفتم سرخاک کلی گریه کردم بخاطر تمام بدیام من تواین چندوقت ازهمه چیم دورشدم نه بخاطر مامانم فقط بخاطرتومریم جان بیخیال این چندوقت بیخیال همه چی اینکه پسرعموت منو مقصر بدونه اینکه همه بدبین شن بم اینم مهم نیس عشقم مهم سلامتیته که خب خداروشکر الان خوبیو چیزی نیس که اذیتت کنه منم دیگه شاید نیام اینجا چون دیگه هیچ امیدی ندارم راستی دیشب ماشین زد زیرم هه اونقدخورده بودم که جای بیمارستان بردنم بازداشتگا بیخیال اینا بعد چند وقت بابارو دیدم

ادامه مطلب  

دوست ندارم بد شم.منو بد نکن  

تا امروز ادم عادی بودم....گاهی خوب گاهی بد
 
امااز الان به بعد قراره بشم بد...
 
برای اونایی که به خیال خودشون از سرم زیاده محبتاشون....
 
همونایی که از خودم براشون زدم
 
اما وقتی نی ازشون خواسم بهم گفتم فکر کندن ز من نباش...
 
میشم بدتر از خودشون..مثل همیشه....ناراحت بشم از کسی شاید بروش نیارم اما گاهی ی رفتار کوچیک میتونه یه نفرو بد جور از چشمم بندازه...باش میگم میخندم..مثل سابقم...اما...دیگه دلم اون دل قبلی نیس....نگاهام خوب میتونه اینو بهشون بفهمونه....


ادامه مطلب  

محمد سلمانی / مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی  

 
مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی
مرا دوباره بپیچـــانی بـــه اشتباه بیندازی
مباد شایبه ای موهوم تورا به وسوسه وادارد
که بر همیشه ی پرهیزم خش گنـاه بیندازی
تو از قبیله ی قاجاری به چشمهای تو مشکوکم
رسیده ای کــــه امیری را ز چشم شاه بیندازی
نشانه های خیانت را شناسنامه چه میداند؟
برادرم شده ای شاید مرا بــــه چـــاه بیندازی
پلنــــگ زخمـــی مغرورم! گُدار دره سزایت بود؟
که گفته پنجه خون آلود به سمت ماه بیندازی؟
هنوز در شب این صحراستار

ادامه مطلب  

محمد سلمانی / مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی  

 
مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی
مرا دوباره بپیچـــانی بـــه اشتباه بیندازی
مباد شایبه ای موهوم تورا به وسوسه وادارد
که بر همیشه ی پرهیزم خش گنـاه بیندازی
تو از قبیله ی قاجاری به چشمهای تو مشکوکم
رسیده ای کــــه امیری را ز چشم شاه بیندازی
نشانه های خیانت را شناسنامه چه میداند؟
برادرم شده ای شاید مرا بــــه چـــاه بیندازی
پلنــــگ زخمـــی مغرورم! گُدار دره سزایت بود؟
که گفته پنجه خون آلود به سمت ماه بیندازی؟
هنوز در شب این صحراستار

ادامه مطلب  

چشمام...  

غروبی ار وقتی بیدار شدم چشمام میسوزه,  شدید تار میبینم حتی الان بعد چند
ساعت و کلی آب زدن بهتر نشده,
ب گمونم خبردار شده همون تایم دوسال پیش نزدیکه داره اذیتم میکنه ک اگه
حواسمم نباشه یادم بیاره
ی مشت آب گرفتم و تو آب پلک زدم ک بهتر شه بدتر شد قفل کرد یهوو
محمد نگرانم شد و محبوب ک چرا دکترنمیری و خربازی درمیارم,
خودمم نمیدونم چرا دارم حتی با سلامتی م بازی میکنم مگه براش فرقی هم میکنه
اون حتی اون روز  درکم نکرد, لحظه ی بخیه زدن یادم نمیره و هردفع

ادامه مطلب  

گلابتون ناخوشه  

 
  هوا خیلی کثیفه سرم و چشام درد میکنه به شدت عصبی و بی حوصله م..شاید به تغییرات فیزیولوژیکی اخیر مربوطه ولی کلا خوش نیست حالم...
مامان دوسه روزیه اومده پیشم ولی هرکاری کردم حریف بابا نشدم که بیاد حالا قول داده تو اولین تعطیلات بیاد پیشمون یه روز با مامان رفتیم سینما یتیم خانه ایران رو دیدیم که خیلی قشنگ بود یه روزم رفتیم حرم حضرت عبدالعظیم و بعد چند سال اونجا رو زیارت کردیم و نهارو با هم خوردیم و برگشتیم..توی رستوران بودیم که خواهرم زنگ زد و خ

ادامه مطلب  

خیال خواب پلنگ من.........  

 
خیال خام پلنگ من، به سوی ماه جهیدن بود
                                و ماه را زِ بلندایش، به روی خاك كشیدن بود
پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد
                               كه عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود
گل شكفته ! خداحافظ ، اگرچه لحظه دیدارت
                               شروع وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بود
من و تو آن دو خطیم آری، موازیان به ناچاری
                               كه هردو باورمان ز آ

ادامه مطلب  

صبح 18شهریور  

 می‌نشینم به شخم زدن این‌جا، دقیقن یک سال و  چهل و هشت روز از نوشته های این وبلاگ می گذرد .. .
نوشته‌ها هستند، همین جور ردیف زیر هم، با تاریخ و ساعت، و کامنت‌های که هیچ کدامشان تایید نشدن.. .مثل سنگ قبرها، همان جور به نظم، همان جور با تاریخ تولد و وفات، همان جور با یک عالمه حرف و باز در سکوت، با همان گل‌های پرپر، سینی‌های حلوا و خرما، شمع‌های نیم‌سوخته.نوشته‌ها، بی‌وفایند. به تو که می‌خوانی‌شان نمی‌گویند که نویسنده برای نوشتن‌شان چه کش

ادامه مطلب  

مغرورم..! به تمام هویتم...طالقان جی...  

{اگوست کنت} جامعه شناس نامدار فرانسوی می گوید: جامعه متشکل از افرادی است که در هر زمان ، زندگی می کنند و سایر کسانی که مرده اند ، لیکن با تأثیر بر ذهن و اندیشه نسل کنونی و نسلهای آینده به حیات خود ادامه می دهند. وی معتقد است که جامعه انسانی به آگاهی و خردمندی افرادش ممتاز است. «کنت» به تعلق و دلبستگی جامعه انسانی که پیوند گذشتگان با افراد معاصر و با نسلهای آینده است اشاره نموده و میراث فرهنگی و اخلاقی نسل های پیشین را که بر آیندگان حکومت م

ادامه مطلب  

دلت شکست فدات بشم  

 
منو ببخش بخاطرت دوباره چشمام شده خیس
یا مثل من اگه کسی به فکره دردایه تو نیس
خودت میدونی که برام از خودمم مهمتری
ببخش که هرشب از تو یه فکر و خیالم میگذری
ببخش اگه هرجا میری دلم برات شور میزنه
تا برنگردی پیش من دلواپسی ماله منه
ببخش اگه هردفعه من تو آشتی پیش قدم میشم
مغرورم اما پیشه تو تازه خوده خودم میشم
از سر شوق عشق اشکی که رویه گونمه
ببخش میلرزه دلم وقتی سرت رو شونمه
وقتی تورو میبینم نگام همش سمته تو
تموم آرزوی من دیدنه لبخنده تو
اگه دلتو

ادامه مطلب  

متن آهنگ آرومم محسن یاحقی  

متن آهنگ آرومم محسن یاحقی Lyrics Music Mohsen Yahaghi Aroomam
 
ترانه و شعر آهنگ آرومم محسن یاحقی
چقد از داشتنه عشقه خوب تو دورم من با دلواپسی از دوریه تو جورم ترسم از گفتن دوست داشتنمه اما منم مثله خودت کم حرفو مغرورم خسته از تکرار این تنهایی شومم چقدر از احساسه دوست داشتنت آرومم
من که خواسته ای ندارم از خدا جز تو چرا از داشتنه عشقه خوبت محرومم با همینا ولی با یاد تو آرومم
تکست آهنگ آرومم محسن یاحقی
بی تو با هر لحظه از این زندگی قهرم تو بری دنبالت آواره ی هر

ادامه مطلب  

تبریز می سوزد  

 
با منِ برنو به دوشِ یاغیِ مشروطه خواه
عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه
 
بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد؟
با من تنها تر از ستارخان بی سپاه
 
موی من مانند یال اسب مغرورم سپید
روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه
 
هرکسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق
کنده ی پیر بلوطی سوخت نه یک مشت کاه
 
 کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود
یک نفر باید زلیخا را بیاندازد به چاه
 
 آدمیزادست و عشق و دل به هر کاری زدن
آدم ست و سیب خوردن، آدم است و اشتباه
 
حامد ع

ادامه مطلب  

 

☜ مــــــــــن ↯↯ ♚₰✯↬ ☜ اگه کم حرفم ✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه یکم تخسم✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه یکم سردم ✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه یکم مغرورم✦ ♚₰✯↬  ☜ اگه اعصاب ندارم✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه همیشه تنهام ✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه همیشه رک بودم✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه به همه بی اعتمادم✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه روی خوش نشون نمیدم✦ ♚₰✯↬ ☜ اگه بهم نزدیک شدی و دورت کردم ✦♚₰✯↬        ←✘دلیل نمیشه که بیمعرفتم ✘→ ✯↬             ✪✘ فقط بخاطر اینه که ↓↓↓♚₰  اینقدر از دوست و دشمن ضربه خو

ادامه مطلب  

 

اپ کردن وبلاگ با تاخیر شده نمیدونم چرا ..ولی هیچی از علاقه من به تو تغییر نکرده .. شاید سرم شلوغه شاید وقتی میام خونه خستم نمیدونم ولی اینا هیچ دلیلی نداره که فکر کنی دوستت ندارم ..
روزگارو بلاهایی که سرم اورده باعث شده سختگیر تر از همیشه باشم چندین بار ازت  شنیدم خیلی مغرورم ولی باور کن هیچ غروری تو وجودم نیست ولی دوست ندارم ازت برنجم چون وقتی یه لحظه حس کنم دلت با من یکی نیست همه چیز بهم میریزه اینو قبلاهم بهت گفتم .نمیگم آدم خوبیم آدم کاملی ام

ادامه مطلب  

 

سردرگمم. غمگینم. اما آیا همین سردرگمی و غمگینی دلیل علاقه شما به من  نیست؟ سردرگمی و غمگینی امتیاز من را بالا نمیبرند و باعث نمیشوند به من تکستهای خفن بدهید یا پیشنهاد کار یا ده هزار دلار پول نقد؟ مغرورم؟ انتظاراتم بالاست؟ دیروز و امروز و فردا که تولدم نبوده و نیست پس چرا همیشه منتظر هدیه ام؟ یک اشتباه را هزاربار به رویتان می آورم؟ نمیفهمید از چه حرف میزنم؟ از چه مینویسم؟ گنگم؟ غیرقابل فهمم؟ موقع رانندگیتان اسمس میدهم؟ برایم مهم نیست که پش

ادامه مطلب  

آموزش یافتن بار بحرانی کمانشی یک ستون در نرم افزار Sap  

آموزش یافتن بار بحرانی کمانشی یک ستون در نرم افزار Sap
قیمت 650 تومان
توضیحات دانلود
مدل¬سازی عضو کابلی با نرم افزار SAP2000 و اعمال پیش تنیدگی
قیمت 600 تومان
توضیحات دانلود
تحلیل پردیس سینمایی ملت
قیمت 1500 تومان
توضیحات دانلود
جزوات طلایی آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران
قیمت 5000 تومان
توضیحات دانلود
دانلود پاورپوینت فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تر...
قیمت 2500 تومان
توضیحات دانلود
خلاصه کتاب رو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1